6 listopada 2023

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS

Informujemy Państwa, że w marcu 2024 r. rozpocznie się czwarta edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się TALIS, organizowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Badanie TALIS, w którym weźmie udział 50 krajów, realizowane jest w Polsce przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do badania wylosowano 280 polskich szkół podstawowych. Dane szkół uzyskane w badaniu będą poufne, a wyniki zostaną przedstawione w postaci zbiorczych zestawień na poziomie ogólnokrajowym i międzynarodowym.
Zwracamy się do Państwa Dyrektorów z prośbą o zaangażowanie się w realizację badania.

Informacje o badaniu TALIS dostępne są na stronie: www.talis.ibe.edu.pl