17 listopada 2020

Międzynarodowe badanie dotyczące praktyk nauczycieli i wykorzystania technologii edukacyjnych podczas pandemii COVID-19

Zachęcamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ankiecie dotyczącej wykorzystania technologii edukacyjnych podczas pandemii COVID-19. Badanie prowadzi European Schoolnet – międzynarodowa sieć ministerstw edukacji. Ankieta jest dostępna w 24 językach, w tym w języku polskim.

Szczegóły na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/miedzynarodowe