3 listopada 2023

„Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” na rok szkolny 2023/2024

Zarząd Województwa Lubuskiego z przyjemnością informuje, że 24 października 2023 r. zatwierdził do realizacji projekt „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” na rok szkolny 2023/2024 kierowany do uczniów co najmniej II klas techników i szkół branżowych I stopnia.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2023/2024 dla szczególnie uzdolnionych uczniów lubuskich szkół o profilu zawodowym z terenu Województwa Lubuskiego. W czasie pobierania stypendium uczniowie podlegać będą opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem opieki dydaktycznej będzie pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne aktywna współpraca i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął realizację projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” na rok szkolny 2023/2024 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Planowany termin naboru: od 13 do 22 listopada 2023 r.

Organizator projektu prosi o śledzenie konta na Facebooku oraz strony internetowej projektu, na której w najbliższym czasie zamieszczone zostaną wzory dokumentów niezbędne do jego realizacji. Wysokość stypendium wyniesie 8 000 zł w okresie 10 miesięcy trwania roku szkolnego (800,00 zł miesięcznie).
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne na stronie Lubuscy Zawodowcy i podległej jej zakładkach.