3 września 2012

List p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

alt
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Pracownicy Szkół, Rodzice i Uczniowie,
Przyjaciele Lubuskiej Oświaty,
Przedstawiciele Organów Prowadzących, Związków Zawodowych,

 

W dniu dzisiejszym inaugurujemy uroczyście w szkołach i placówkach województwa lubuskiego nowy rok szkolny 2012/2013. Skończył się okres letniej przerwy. Mam nadzieję, że upłynęła ona pod znakiem wypoczynku i pozwoliła na nabranie sił do pracy.

 

Wspólnie kreślimy nowe plany, podejmujemy się nowych wyzwań. Zastanawiamy się jak najlepiej zrealizować – stawiane przed nami wszystkimi – zadania. Pytamy o szanse i zagrożenia związane z modelem funkcjonowania edukacji.

 

Z pewnością w pracy skupiać będziemy się na spokojnym, konsekwentnym i skutecznym wprowadzaniu zapoczątkowanych wcześniej zmian programowych i organizacyjnych.

 

W nadchodzącym roku szkolnym kierunki realizacji polityki oświatowej państwa dotyczyć będą wspierania rozwoju dziecka młodszego (w tym obniżenia wieku szkolnego do sześciu lat), wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, podniesienia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Wyrażam przekonanie, że dla uczniów czas pobytu w szkole będzie ciekawym doświadczeniem i przygodą. Poznacie i lepiej zrozumiecie ludzi, otaczający świat. To dla Was także czas kształtowania cech osobowości, odkrywania i rozwijania talentów, zainteresowań. Proszę byście do obowiązków szkolnych podchodzili sumiennie. By nie zabrakło Wam wytrwałości w realizowaniu wyznaczonych celów edukacyjnych. Bardzo ciepło przyjmijmy w społeczności szkolnej najmłodszych uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, zwłaszcza sześciolatki.

 

Praca z dziećmi, młodzieżą to zadanie odpowiedzialne. Nauczyciel to osoba będąca swoistym przewodnikiem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, kształtowaniu postaw obywatelskich. Szybko zmieniająca się rzeczywistość inspiruje środowisko nauczycieli do nieustającego rozwoju, doskonalenia własnego warsztatu pracy. W połączeniu z prezentowaniem młodym pokoleniom odpowiedniej postawy etycznej, moralnej jesteśmy w stanie budować trwały fundament autorytetu nauczyciela. Niech nie zabraknie Państwu motywacji, cierpliwości, pomysłowości, spokoju, odwagi w codziennej pracy i w relacjach z młodymi ludźmi. Niech będzie to kolejny rok wielu sukcesów na miarę możliwości Waszych uczniów i wychowanków.

 

Szkoła w społeczności lokalnej zajmuje wyjątkowe miejsce. Dlatego warto wspierać działania dyrektorów i nauczycieli na rzecz budowania rzetelnej, atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Szczególnie wartościowe jest zaangażowanie się w ten proces rodziców, organizacji pozarządowych. Ich udział w życiu szkoły jest nieodzowny i cenny. Warto pamiętać o roli organów prowadzących szkoły i placówki, które ponoszą istotny wysiłek organizacyjny i finansowy pozwalający na ich funkcjonowanie.

 

Wszystkim życzę, by rok szkolny 2012/2013 był czasem spokojnej pracy. Wyrażam przekonanie, że dzięki wzajemnemu zrozumieniu i współpracy możemy doprowadzić do coraz lepszych i satysfakcjonujących efektów pracy lubuskich szkół i placówek.

 

p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty

Radosław Wróblewski