3 września 2012

List Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas dla uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty i rodziców

alt

Pobierz treść Listu Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice,


przed Wami kolejny rok szkolny pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. To również czas realizowania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni, zdobywania umiejętności istotnych dla Waszego rozwoju i przyszłej drogi życiowej.

Szkoła potrzebuje czasu, w którym będzie się mogła skupić na działaniach podejmowanych z myślą o przyszłości swoich uczniów i lepszym wykorzystaniu ich możliwości.
 
Nowy rok szkolny powinien być czasem spokojnej pracy. Szczególnie ważny będzie  dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Będą oni kontynuowali kształcenie ogólne rozpoczęte w gimnazjum. Ten jeden wspólny i solidny fundament pozwoli na pogłębienie wiedzy i zainteresowań w kolejnych latach, kiedy będą poznawać bliżej wybrane przez siebie dziedziny. Będą również pierwszym rocznikiem, który pozna dogłębnie historię najnowszą dzięki przeznaczeniu na nią całego roku nauki.
 
Nowy rok szkolny to także długo oczekiwane zmiany w szkolnictwie zawodowym, które przybliżą je do potrzeb rynku pracy. Nowe rozwiązania pozwolą uczniom techników i szkół zawodowych na zdobycie wielu kwalifikacji, a doświadczenie i praktykę będą zdobywać tak u pracodawcy, jak i w centrach kształcenia praktycznego lub szkolnych warsztatach. Rynek pracy potrzebuje specjalistów, więc solidne wykształcenie zawodowe połączone z wiedzą ogólną będzie gwarancją atrakcyjnej pracy w przyszłości.

Pierwsze dni września to ważny czas dla kolejnej grupy dzieci sześcioletnich rozpoczynającej naukę w szkole. Nauka pomoże im wykorzystać tkwiący w nich potencjał i rozwinąć zdolności, a uczenie się ułatwi naturalna ciekawość i chęć poznawania świata.

W szkołach podstawowych rozpoczynamy kompleksowy proces cyfryzacji. Pilotażowy program rządowy „Cyfrowa szkoła” nie tylko spowoduje, że w kilkuset szkołach podstawowych pojawi się nowoczesny sprzęt multimedialny. Za kilka lat, gdy w sprzęt wyposażane będą pozostałe szkoły, będą już dostępne bezpłatne i dostępne dla wszystkich e-podręczniki. Jestem pewna, że program cyfryzacji wpłynie zarówno na poprawę kompetencji uczniów jak i na atrakcyjność zajęć.

Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności. Warto jednak w sposób szczególny podkreślić rolę, jaką w działaniach szkoły pełnią wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też proponuję, aby nowy rok szkolny był „Rokiem Bezpiecznej Szkoły” i aby działania środowiska oświatowego skupiły się w najbliższych miesiącach właśnie na sprawach bezpieczeństwa i wychowania.

Zadbajmy o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów otoczenie. Chrońmy dzieci i młodzież przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami. Budujmy poczucie bezpieczeństwa poprzez kształtowanie postaw obywatelskich. Uczmy współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. Promujmy wolontariat. Wykorzystajmy możliwości, jakie dla zdrowia dziecka daje ruch fizyczny. Wykorzystujmy powstające boiska i place zabaw i rozwijajmy pasje młodych Polaków.

Drodzy Uczniowie,

Wierzę, że nauka w szkole przyczyni się do zdobycia przez Was umiejętności, dzięki którym z łatwością będziecie podejmować się kolejnych życiowych ról i wyzwań. Liczę na to, że wprowadzane w oświacie zmiany spowodują, że będziecie potrafili skutecznie analizować sytuację, wykorzystywać zdobyte informacje, a także samodzielnie podejmować decyzje oraz dokonywać dobrych wyborów. A nauka stanie się dla Was ciekawsza i atrakcyjniejsza.

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

Ten rok szkolny nie będzie rewolucją, czy to kompetencyjną czy technologiczną. Będzie raczej naturalną ewolucją systemu, w którym uczniowie zdobywają konkretne umiejętności, odkrywają talenty i poddają je szlifom pod okiem kompetentnej kadry. Do tego potrzebne jest Wasze wsparcie. Jedynie dzięki Waszej kreatywności i zaangażowaniu szkoła staje się dla uczniów miejscem, gdzie chętnie przychodzą i się rozwijają. W pierwszym dniu roku szkolnego życzę Wam zarówno satysfakcji z działania na rzecz uczniów i wychowanków jak i radości z uczenia.

Szanowni Rodzice,

W nowym roku szkolnym w sposób szczególny zwrócimy uwagę, aby szkoła, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzała uczniom sprzyjające warunki do nauki i zabawy, i dbała o ich bezpieczeństwo. Niech osiągnięcia Waszych dzieci będą dla Was nieustającym powodem do dumy. Życzę Wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów, osiąganych w atmosferze dobrej współpracy, cierpliwości i wyrozumiałości względem siebie. Mam nadzieję, że będzie dla wszystkich rokiem świadomych, dobrych decyzji i pozytywnego wyboru.

Krystyna Szumilas