22 sierpnia 2014

„Lekcje z ZUS” – projekt dla szkół ponadgimnazjalnych

zusZakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału  w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”, który skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt objęty jest patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Jego celem jest kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego obywatela, dla którego wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych jest niezbędna do dokonywania określonych wyborów życiowych.  „Lekcje z ZUS” mogą być realizowane w ramach lekcji przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia profesjonalne materiały dydaktyczne do czterech lekcji zawierające scenariusze lekcji, prezentacje, materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów, propozycje zadań dla grup uczniów oraz płytę CD z całością materiałów dydaktycznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje także szkolenie dla nauczycieli obejmujące wszystkie lekcje i pomoc merytoryczną pracownika ZUS.