30 października 2023

Konkurs pt. „Nieopowiedziane historie cywili”

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zaprasza osoby w wieku od 7 do 26 lat do udziału w pierwszej edycji konkursu pt. „Nieopowiedziane historie cywili” na najlepszy film ukazujący wspomnienia cywili z czasów II wojny światowej.
Celem konkursu jest zarejestrowanie i zachowanie wspomnień polskich świadków historii II wojny światowej – tych, którzy doświadczyli trudów życia codziennego podczas niemieckiej okupacji.


Prace należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do 30 listopada 2023 r.
Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej Konkursu. (https://www.instytutstratwojennych.pl/strona/229-konkurs-pt-nieopowiedziane-historie-cywili)

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU NIEOPOWIEDZIANE HISTORIE CYWILI
Data: 2023-10-30, rozmiar: 40 KB
Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy
Data: 2023-10-30, rozmiar: 59 KB
Załącznik 2 Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Data: 2023-10-30, rozmiar: 15 KB
Załącznik 3 Oświadczenie rodzica
Data: 2023-10-30, rozmiar: 31 KB
Załącznik 4 Regulamin kapituły
Data: 2023-10-30, rozmiar: 22 KB
Załącznik 5 Oświadczenie cele podatkowe
Data: 2023-10-30, rozmiar: 21 KB
Załącznik 6 RODO
Data: 2023-10-30, rozmiar: 18 KB