3 października 2014

Konkurs pt. „List do bł. Karoliny”

Informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej organizuje dla uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich z terenu miasta i gminy Zielona Góra konkurs pt. „List do bł. Karoliny”.

 

 

Konkurs polega na napisaniu własnoręcznie listu do bł. Karoliny. Najciekawsze prace zostaną wydane w postaci książki, która zostanie przekazana laureatom. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

 

 

Prace wraz z wypełnionym formularzem należy przekazać do dnia 24 października 2014 r.
do siedziby organizatora.

 

 

 

Szczegółowe informacje:

 

Biuro KSM

 

ul. Aliny 7

 

65-329 Zielona Góra

 

tel. (68) 453 92 73

 

e-mail: ksmzg@zg.ksm.org.pl

 

 

Formularz zgłoszenia

 

 

Regulamin konkursu

 

 

Plakat dot. konkursu