20 marca 2020

Konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom od piętnastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Do 24 marca 2020 r. trwa nabór wniosków w konkursie na turnusy terapeutyczne – Turnusy Uśmiechu. Konkurs skierowany jest do placówek edukacyjnych (szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze) oraz organizacji pozarządowych działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy uczniów wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

Koszt turnusu wraz przejazdem w całości pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej:

https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny-2020