27 czerwca 2019

Konkurs na nazwę planety pozasłonecznej i jej gwiazdy

Informujemy, że Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) z okazji obchodów stulecia swojej pracy oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) ogłaszają ogólnonarodowy konkurs na nazwy planety pozasłonecznej i jej gwiazdy. Każdy kraj otrzymuje prawo nadania nazwy jednej gwieździe oraz krążącej wokół niej planecie. Swoje propozycje może zgłosić osoba organizacja, instytucja, szkoła. W przypadku szkół każda z klas ma prawo do zaproponowania swojego pomysłu.

 

Zgłoszenie powinno zawierać dwie nazwy – jedną dla planety i jedną dla gwiazdy. Najlepiej

aby nazwy te były związane ze sobą tematycznie, a także miały związek z Polską –

historyczny, kulturowy lub geograficzny. Do nazw należy dołączyć krótkie uzasadnienie.

Propozycje nazw przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową konkursu: www.iau100.pl/planety . Termin zgłaszania nazw mija 31 lipca 2019 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: www.iau100.pl/planety/formularz

Harmonogram konkursu

Etap Termin Opis
1 6.06.2019 – 31.07.2019 Przyjmowanie propozycji nazw dla planety i jej gwiazdy
2 1.08-2019 – 5.09.2019 Komitet Konkursowy zweryfikuje nadesłane nazwy i wybierze grupę nazw do kolejnego etapu
3 6.09.2019 – 31.10.2019 Internetowe glosowanie na polską nazwę dla egzoplanety
4 listopad 2019 Komitet Konkursowy zweryfikuje wyniki głosowania i prześle do IAU polską propozycję i dwie propozycje rezerwowe
5 grudzień 2019 IAU ogłosi oficjalnie wyniki dla wszystkich krajów

Więcej informacji można znaleźć w załącznikach.

Ponadto informujemy także, że po wakacjach realizowany będzie projekt wizyt astronomów w szkołach. Już dzisiaj placówki mogą zgłaszać wstępne zainteresowanie na adres: iau@pta.edu.pl .

Załączniki

IAU100 NameExoWorlds – press kit
Data: 2019-06-27, rozmiar: 598 KB
Komunikat prasowy PTA
Data: 2019-06-27, rozmiar: 822 KB