27 czerwca 2019

Edukacja z ZUS

Projekty edukacyjne ZUS powstały z potrzeby upowszechniania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów i studentów. Ta wiedza będzie im niezbędna w podejmowaniu świadomych decyzji na rynku pracy.  Każdy z projektów dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Zapewniane są atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli. Pomocą w realizacji projektów służą koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji w każdym oddziale ZUS.

„Projekt z ZUS” to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. Opracowana została z myślą o uczniach gimnazjów i w roku szkolnym 2016/2017 w nich realizowana. Po reformie szkolnictwa i likwidacji gimnazjów będzie realizowana w szkołach podstawowych. „Projekt z ZUS” polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji, podczas której przybliża uczniom tematykę ubezpieczeń społecznych. Po lekcji uczniowie wykonują projekt edukacyjny, w którym mają wyjaśnić, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Projekt może mieć formę filmu, plakatu, komiksu lub prezentacji multimedialnej.

W projekcie „Lekcje z ZUS” zachęcamy nauczycieli liceów, techników i szkół zawodowych do przeprowadzenia czterech lekcji o ubezpieczeniach, składkach, emeryturze i prowadzeniu firmy. Oferowane są materiały dydaktyczne i szkolenia dla nauczycieli, którzy zechcą odświeżyć swoją wiedzę o ZUS. Projekt ten jest realizowany od trzech lat.

Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W pierwszych dwóch edycjach projektu organizowany był konkurs wiedzy pod tym samym tytułem. W trzeciej edycji, w roku szkolnym 2016/2017, konkurs przekształcony został w olimpiadę. Dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, zwycięzcy olimpiady mogą liczyć na nagrody – dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy. Dostaną również nagrody rzeczowe.

Więcej informacji znajdą Państwa na stronie internetowej: www.zus.pl/edukacja oraz pod numerem telefonu 95 7395 461.