10 lutego 2021

Konkurs na MEM profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim organizuje Konkurs na MEM profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Celem konkursu jest ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń w Internecie i możliwościom przeciwdziałania cyberprzemocy oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec cyberprzemocy.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie „MEM-u” („MEM” – termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwości przeciwdziałania cyberprzemocy. Pracę wraz z kartą zgłoszenia (załącznik do publikacji), należy utrwalić w formie elektronicznej i przesłać do 26 lutego br., na adres poczty elektronicznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim: sekretariat.prew@go.policja.gov.pl wpisując w temacie wiadomości Konkurs na „MEM profilaktyczny”

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne w załączonym Regulaminie oraz na stronie internetowej: https://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/36679,Dzien-Bezpiecznego-Internetu.html

Załączniki

Regulamin
Data: 2021-02-10, rozmiar: 2 MB
Karta zgłoszenia
Data: 2021-02-10, rozmiar: 88 KB