30 stycznia 2017

Konkurs Logiczny

kul

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Logicznym organizowanym przez Fundację Rozwoju KUL oraz Katedrę Logiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

 

Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

 

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a przed wszystkim indeksy na kierunki: filozofia, retoryka stosowana lub kognitywistyka KUL.

Finał ogólnopolski odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dnia 5 kwietnia 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie internetowej: www.kul.pl/konkurslogiczny.