16 grudnia 2020

Konkurs ekologiczny „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

Fundacja Chlorofil, organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, uprzejmie zaprasza uczniów klas III – VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie  pod nazwą: „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”.

Minimalna grupa uczestników to dwóch uczniów z jednej szkoły. Każdy ekozespół rozwiązuje dwa zadania konkursowe, w terminie do 30 marca 2021 r. Konkurs wykorzystuje nowoczesne aplikacje internetowe do przekazania wiedzy ekologicznej. Można z nich korzystać bezpłatnie na stronie www.chlorofil.com.pl. Nagrodami w konkursie są wyjazdy do jednego z polskich parków narodowych i instalacji recyklingu

Regulamin konkursu oraz zgłoszenie do pobrania i wypełnienia, znajdują się na stronie www.chlorofil.com.pl , e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl