9 września 2021

Konkurs „Ambasador Młodego Pokolenia RP”

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie przypominam, że Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Pan Piotr Mazurek, po konsultacji z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, postanowił wydłużyć termin zgłoszeń w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP” do 10 września 2021 r. Decyzja została podjęta w związku
z otrzymaniem licznych zgłoszeń i wniosków o przedłużenie terminu na ich przesyłanie, argumentowanych sytuacją pandemiczną oraz trwającym sezonem urlopowym.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób
i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży.

 

Nagrody zostaną przyznane w dziewięciu kategoriach:

 

 1. Wzór godny naśladowania pod względem etyczno-moralnym
  i intelektualnym;
 2. Najaktywniejsza Młodzieżowa Rada Gminy/Młodzieżowa Rada Powiatu/Młodzieżowy Sejmik Województwa;
 3. Najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce – gmina/powiat/województwo;
 4. Mecenas młodego pokolenia – osoba, która swoimi działaniami przyczynia się do wspierania postulatów ludzi młodych, działa aktywnie na rzecz młodzieżowego sektora – osoba fizyczna;
 5. Organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi;
 6. Najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych;
 7. Najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej
  w Polsce;
 8. Najaktywniejszy działacz młodzieżowy/wolontariusz – Lider Młodego Pokolenia;
 9. Najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia szkoła/uczelnia/środowisko naukowe.

 

Dodatkowych informacji o przebiegu konkursu udziela: Departament Społeczeństwa Obywatelskiego: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl, nr tel. +48 22 6947529.

 

Link poniżej:

 

Przedłużamy konkurs na „Ambasadora Młodego Pokolenia RP” – Komitet do Spraw Pożytku Publicznego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)