6 września 2013

Konferencja wojewódzka: Promowanie systemowego wsparcia pracy szkoły z uczniem zdolnym – rola poradni psychologiczno-pedagogicznej i ośrodka doskonalenia nauczycieli.

orePromowanie systemowego wsparcia pracy szkoły z uczniem zdolnym – rola poradni psychologiczno-pedagogicznej i ośrodka doskonalenia nauczycieli – wojewódzka konferencja realizowana w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” – 17 września 2013, Zielona Góra

 

Uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna cykl 12 konferencji regionalnych mających na celu upowszechnienie rezultatów projektu, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze organizacji kształcenia uczniów zdolnych w kontekście budowania systemowych rozwiązań dla uczniów uzdolnionych, a także zainspirowanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk – pierwsza konferencja z cyklu odbędzie się w Zielonej Górze.

 

Do udziału serdecznie zapraszamy: przedstawicieli Szkół Odkrywców Talentów, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli – szczególnie liderów zdolności (nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi), przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i kuratoriów oświaty, a także przedstawicieli rad rodziców.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dla
osób zainteresowanych dostępne na stronie internetowej: www.ore.edu.pl

 

Uwaga! Przy rekrutacji pierwszeństwo mają osoby z województwa, w którym odbywa się konferencja.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Anna Dotka: anna.dotka@ore.edu.pl

Katarzyna Stępniak: katarzyna.stepniak@ore.edu.pl