7 lipca 2017

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWTA LUBUSKIEGO

27 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Szczańcu odbyła się konferencja podsumowująca dla dyrektorów szkół realizujących Działania na rzecz poprawy efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego. Celem działań jest doskonalenie procesu dydaktycznego i wychowawczego ukierunkowanego na rozwój uczniów i osiąganie przez nich zadawalających wyników kształcenia. W spotkaniu wzięła udział Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, która podsumowała działania podejmowane przez uczestników programu  i podziękowała dyrektorom za zaangażowanie w ich realizacji.

Uczestniczyła również w panelu dyskusyjnym dotyczącym oceny skuteczności zadań podejmowanych w szkołach. Podczas  panelu dyskusyjnego dyrektorzy i koordynatorzy  dzielili się ciekawymi pomysłami, nowatorskimi rozwiązaniami z obszaru dydaktyk i wychowania, które zostały ujęte w planach i programach szkół do realizacji w roku szkolnych 2016/2017.

Wójt Gminy Pan Krzysztof Neryng zaprezentował uczestnikom konferencji  historię i współczesność Szczańca. Na uwagę zasługuje troska władz gminy i grona pedagogicznego o rozbudzanie zainteresowań uczniów historią regionu.