14 czerwca 2013

Konferencja dydaktyczno-naukowa „Sukces w glottodydaktyce” dla nauczycieli języków obcych

fundacja rozwoju systemu edukacjiUniwersytet Warszawski we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza nauczycieli języków obcych do bezpłatnego udziału w panelu dyskusyjnym oraz warsztatach metodycznych, które odbędą się w ramach konferencji dydaktyczno-naukowej „Sukces w glottodydaktyce”, organizowanej w Warszawie w dniach 20-22 czerwca 2013 r.

 

Rejestracja oraz szczegółowe informacje o panelu i sześciu warsztatach dostępne są na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/warsztaty_glottodydaktyka

 

Panel dyskusyjny, 21.06 (piątek), godz. 15.00-16.30

Na zaproszenie redakcji Języków Obcych w Szkole w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „2015 – rokiem zmian w systemie oceniania osiągnięć uczniów” udział wezmą przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych: dr Magdalena Szpotowicz, koordynator zespołu tworzącego podstawę programową dla języków obcych nowożytnych, lider Pracowni Języków Obcych w Instytucie Badań Edukacyjnych, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego UW; drMarcin Smolik, kierownik Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pracownik naukowy Instytutu Anglistyki UMCS; Ludmiła Stopińska, kierownik Zespołu Języków Obcych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

 

Warsztaty metodyczne

 

Dwa spośród sześciu proponowanych uczestnikom warsztatów prowadzone będą przez FRSE. Udział w warsztacie zatytułowanym „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach europejskich programów i projektów edukacyjnych” (21.06, piątek, godz. 12.00 – 13.30) pozwoli nauczycielom poszerzyć wiedzę na temat możliwości udziału i praktycznych aspektów składania wniosków na kursy i szklenia zagraniczne. Uzyskają również informację na temat ciekawych inicjatyw europejskich i inspirujących materiałów dydaktycznych.

Kolejny warsztat FRSE eTwinning – możliwość współpracy nauczycieli języków obcych z wykorzystaniem TIK” (21.06, piątek, godz. 12.00 – 13.30) przybliży uczestnikom potencjał programu eTwinning, dedykowany uczniom i ich nauczycielom w całej Europie. Program ten pozwala na stosowanie nowych metod nauczania, zwiększanie umiejętności językowych uczniów w bezpośredniej komunikacji i praktycznych działaniach, a także poznawanie systemów edukacyjnych, tradycji i kultury krajów, z którymi realizowane są projekty.

 

Rejestracja oraz szczegółowe informacje o panelu i sześciu warsztatach dostępne są na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/warsztaty_glottodydaktyka

Patronat honorowy: Prorektor UW, prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior
Patronat medialny: Języki Obce w Szkole
Partner: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)