17 października 2018

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych „ Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją i realizacją procesu kształcenia”

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza wszystkich dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w jednodniowej konferencji szkoleniowej „Nadzór dyrektora szkoły podstawowej nad organizacją i realizacją procesu kształcenia” organizowanej w ramach Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”.

 

Cel konferencji: rozwijanie i wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie zarządzania oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia, w szczególności nad sposobem realizacji podstawy programowej na zajęciach edukacyjnych objętych egzaminem ósmoklasisty.

 

Czas i miejsce:

23 października 2018 r., Gorzów Wielkopolski, Hotel Mieszko, ul. Kosynierów Gdyń. 82, w godzinach od 9.00 – 15.15;  Uczestnicy: dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół podstawowych północnej części województwa lubuskiego (z terenu powiatów: gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, świebodzińskiego, miasta Gorzowa Wielkopolskiego);

30 października 2018 r.,  Zielona Góra, Grape Town Hotel, ul. Aleje Wojska Polskiego 79, w godzinach od 9.00 – 15.15. Uczestnicy: dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół podstawowych południowej części województwa lubuskiego (z terenu powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żarskiego, żagańskiego, miasta Zielona Góra).

Realizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim na zamówienie Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Rejestrację uczestników prowadzi WOM za pośrednictwem swojej strony internetowej w terminie do 22.10.2018 r.

W załączeniu prezentujemy PROGRAM konferencji.

Załączniki

Program Konferencji
Data: 2018-10-17, rozmiar: 12 KB