17 października 2018

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych „ Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją i realizacją procesu kształcenia”

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza wszystkich dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w jednodniowej konferencji szkoleniowej „Nadzór dyrektora szkoły podstawowej nad organizacją i realizacją procesu kształcenia” organizowanej w ramach Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”.

 

Cel konferencji: rozwijanie i wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie zarządzania oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia, w szczególności nad sposobem realizacji podstawy programowej na zajęciach edukacyjnych objętych egzaminem ósmoklasisty.

 

Czas i miejsce:

23 października 2018 r., Gorzów Wielkopolski, Hotel Mieszko, ul. Kosynierów Gdyń. 82, w godzinach od 9.00 – 15.15;  Uczestnicy: dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół podstawowych północnej części województwa lubuskiego (z terenu powiatów: gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, świebodzińskiego, miasta Gorzowa Wielkopolskiego);

30 października 2018 r.,  Zielona Góra, Grape Town Hotel, ul. Aleje Wojska Polskiego 79, w godzinach od 9.00 – 15.15. Uczestnicy: dyrektorzy/ wicedyrektorzy szkół podstawowych południowej części województwa lubuskiego (z terenu powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żarskiego, żagańskiego, miasta Zielona Góra).

Realizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim na zamówienie Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Rejestrację uczestników prowadzi WOM za pośrednictwem swojej strony internetowej w terminie do 22.10.2018 r.

W załączeniu prezentujemy PROGRAM konferencji.

Załączniki

Program Konferencji
Data: 2018-10-17, rozmiar: 12 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa