22 października 2013

Konferencja „Akademia Cyfrowej Szkoły”

akademia cyfrowej szkolyFundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji zwraca się z prośbą o pomoc w upowszechnieniu informacji o bezpłatnej, międzynarodowej konferencji „Akademia Cyfrowej Szkoły”, którą organizujemy pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Konferencja odbędzie się 23 października 2013r. w Warszawie. Organizowane przez nas wydarzenie ma zasięg ogólnopolski oraz wpisuje się w ideologię szerokiego porozumienia na rzecz umiejętności cyfrowych w Polsce, która jest propagowana przez Ministra Administracji i Cyfiyzacji Michała Boniego. www.akademiacyfrowejszkoly.pl

 

Na konferencji z udziałem międzynarodowych ekspertów zostaną poruszone rn.in. poniższe zagadnienia:

  • Czym j est cyfrowa edukacj a i w j aki sposób j ą umiej ętnie wdrażać?
  • Jak nowoczesne technologie mogą wesprzeć nauczyciela w procesie edukacji, pomagając mu tworzyć bardziej interesujące i angażujące zajęcia dla uczniów
  • Jakie korzyści są możliwe do uzyskania dla szkół oraz dla samorządów, na przykładzie norweskich doświadczeń we wdrażaniu platform edukacyjnych w szkołach powiatu Bergen (Municipality of Bergen)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem www.akademiacyfrowejszkoly.pl

 

Akademia Cyfrowej Szkoły to wydarzenie kierowane do jednostek samorządu terytorialnego, organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół oraz nauczycieli* Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców, dlatego też gorąco prosimy o możliwość zamieszczenia informacji o konferencji na stronie internetowej Kuratorium oraz wysianie newslettera z zaproszeniem na to wydarzenie do jednostek oświatowych z bazy, którą Państwo posiadacie.

 

Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się wspólnie osiągnąć cel konferencji „Akademia Cyfrowej Szkoły” i jak najszerzej upowszechnić wiedzę dotyczącą cyfryzacji w edukacji oraz możliwości z nią związanych.

W najbliższych dniach otrzyma Pani również pisemne zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji.