3 kwietnia 2020

Komunikaty dla beneficjentów projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W związku z panującą międzynarodową sytuacją związaną ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19 informujemy, iż Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podjęła decyzję umożliwiającą wydłużenie czasu trwania przedsięwzięć w ramach I. naboru 2019 o maksymalnie 6 miesięcy. W celu zmiany okresu trwania poszczególnego przedsięwzięcia wymagane jest złożenie wniosku o aneks, a następnie wprowadzenie aneksu zmieniającego zapisy umowy finansowej.

FRSE przedłużyła także datę rozpoczęcia przedsięwzięć II. naboru 2019 i mogą się one rozpoczynać najpóźniej 1.09.2020 r.

Szczegółowe informacje zostały przekazane koordynatorom przedsięwzięć drogą mailową.
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z opiekunami przedsięwzięć z ramienia FRSE. Więcej informacji na stronie projektu.