7 kwietnia 2020

Erasmus + w Zespole Szkół Gastronomicznych Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać  realizuje aktualnie  projekt pt. Europejskie kompetencje szansą na sukces III  w ramach Akcji 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenie  Zawodowe  Programu Erasmus+. Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, a także rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poznanie specyfiki pracy w Portugalii i Hiszpanii.

Realizacja projektu rozpoczęła się  01.06.2019 i będzie trwała do 31.05.2021. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 121 070,00 EUR.

Uczestnikami projektu jest 48 uczniów z trzecich klas technikum, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

Głównym celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas  staży w firmach działających w branży  gastronomiczno-hotelarskiej.

W ramach projektu zaplanowano:

  • przygotowanie organizacyjne
  • przygotowanie językowe
  • przygotowanie kulturowe
  • przygotowanie pedagogiczne
  • 4 tyg. praktyki zagraniczne

Bieżące informacje o projekcie:

http://gastronomik.gorzow.pl/2019/06/03/gastronomik-z-tarcza/

http://gastronomik.gorzow.pl/2019/10/03/rekrutacja-do-projektu-erasmus-2/

 

Osoby zaangażowane  w aplikowanie, realizacje i rozliczanie projektów unijnych w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej- Karamać w Gorzowie Wlkp.:

 

Małgorzata Ciechanowicz-Budny – nauczyciel przedmiotów zawodowych: obsługa konsumenta, hotelarstwo, marketing.

Koordynator projektów unijnych „Podróże po wiedzę i kulturę” , „Przepis na sukces na rynku pracy !” „Europejskie kompetencje szansą na sukces”- edycja I i III,

specjalista ds. merytorycznych projektów „Nowoczesne kształcenie zawodowe  szansą na europejskim rynku pracy”, oraz „ Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych

w Gorzowie Wlkp.”,

współtwórca projektów unijnych: „Podróże po wiedzę i kulturę”, „Przepis na dobrą szkołę”, „Przepis na sukces na rynku pracy !”, „Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”, „Nowoczesne  kształcenie zawodowe  szansą na europejskim rynku pracy”,  „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.”,  „Zawodowcy w Gorzowie” oraz „Europejskie kompetencje szansą na sukces  I –III”,  „Transgraniczna edukacja na rzecz branży  gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza.”

 

Anna Ciupka – nauczyciel przedmiotów zawodowych: ekonomia, rachunkowość, marketing, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Koordynator w projektach: „Nowoczesne  kształcenie zawodowe  szansą na europejskim rynku pracy”,  oraz „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.”, „Europejskie kompetencje szansą na sukces”- edycja II

współtwórca projektów unijnych: „Podróże po wiedzę i kulturę”, „Przepis na dobrą szkołę”, „Przepis na sukces na rynku pracy !”, „Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”, „Nowoczesne  kształcenie zawodowe  szansą na europejskim rynku pracy”,  „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.” ,  „Europejskie kompetencje szansą na sukces  I-III”, „Transgraniczna edukacja na rzecz branży  gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza.”

 

Lp. PROJEKTY  UNIJNE POZYSKANE ŚRODKI
1. Program Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie

(2012-2014)

599 817 zł / (70 osób)
2.  Program Erasmus +

Kształcenie i szkolenia zawodowe

(2015-2021)

1 578 369 zł (144 osób)

 

Opis projektów i podejmowanych działań znajduje się na stronie www.gastronomik.gorzow.pl   w zakładce PROJEKTY UNIJNE

 

http://gastronomik.gorzow.pl/category/projekty-unijne/