8 maja 2020

Komunikat w sprawie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczenia kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, informujemy że na podstawie art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 możliwe jest przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów, w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022, będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a drugi dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

W przypadku pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum stypendium Prezesa Rady Ministrów, w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023, będzie przyznawane dwóm uczniom, spośród których jeden będzie uczniem pięcioletniego technikum, a drugi dotychczasowego czteroletniego technikum.

Wzory wniosków oraz dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków w bieżącym roku szkolnym będą zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w późniejszym terminie.