8 maja 2020

Granty na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Informujemy, że firma Eduekspert, realizuje dwa projekty związane z opracowaniem modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz kursów umiejętności zawodowych (kuz): „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” oraz „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”. W ramach projektów będzie udzielonych 111 grantów na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych: 54 w obszarze I oraz 57 w obszarze IV. Pierwszy nabór wniosków trwa od 29.04.2020 do 15.05.2020.

O grant może ubiegać się podmiot, który spełnia następujące kryteria:
• prowadzi lub zamierza prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych;
• w ciągu ostatnich sześciu lat opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracował co najmniej pięć programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
• posiada aktualną akredytację.

Termin drugiego naboru to 25.05.2020 do 12.06.2020

Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.eduexpert.eu/pl/information/rusza-nabor-wnioskow-o-granty/