10 listopada 2020

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek województwa lubuskiego


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm) wprowadza czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek (§ 1a) w okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r.

W związku z § 2 ust. 5 ww.  rozporządzenia proszę Państwa Dyrektorów o niezwłoczne przesłanie na adres Kuratorium Oświaty Gorzowie Wielkopolskim (ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski) informacji na temat sposobu realizacji zajęć w poszczególnych typach szkół i innych zadań szkoły lub placówki ustalonych przez dyrektora.

Informacja powinna uwzględniać ustalenia, o których mowa w § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm) – zmienionym rozporządzeniem MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1394).

Proszę również każdorazowo przekazywać informację o modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć, zgodnie § 1 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzonym rozporządzeniem MEN z dnia 4 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1539).

 

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa