11 września 2023

Kompleksowy pakiet edukacyjny dla szkół z okazji premiery filmu „Raport Pileckiego”

W związku  z rozpoczęciem roku szkolnego oraz startem dystrybucji filmu „Raport Pileckiego”, przygotowany został kompleksowy pakiet edukacyjny. Dzięki któremu, uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę historyczną a także  patriotyczną.

Film uzyskał patronat Ministra Edukacji i Nauki. Na poniższej stronie znajdą Państwo gotowe do wykorzystania materiały edukacyjne takie jak:

  • Scenariusze lekcji (historia, język polski, godzina wychowawcza),
  • Film dla nauczycieli przedstawiający walory edukacyjne filmu (Edukatorzy O Filmie),
  • Wideoprelekcja, która będzie wstępem do filmu i przedstawi uczniom kontekst historyczny

https://dystrybucjakinowa.tvp.pl/71615707/raport-pileckiego-edukacja

Telewizja Polska S.A. planuje również przygotowanie ogólnopolskiej lekcji historii online. Będzie ona dostępna nieodpłatnie dla każdej szkoły. Dzięki tej lekcji, uczniowie będą mieli okazję poznać i jednocześnie zgłębić swoją wiedzę na temat historii Polski. Warto podkreślić, że będzie ona  realizowana przy użyciu najnowszych technologii, w oparciu o scenariusze przygotowane przez historyków.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa