13 września 2019

IV Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”.

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli ma zaszczyt zaprezentować inicjatywę pt.: IV Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych w kraju.

Celem konkursu jest uświadomienie oraz popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat pszczoły miodnej i pszczelarstwa. W szczególności zaś o ważnej roli pszczoły jako zapylacza, właściwościach miodu i innych produktach pszczelich oraz o tym, w jaki sposób                             w codziennym życiu można pomagać pszczołom i innym owadom zapylającym.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (laptopy, tablety, smartfony), a przede wszystkim indeksy na kierunki: Architektura Krajobrazu lub Gospodarka Przestrzenna KUL oraz przyjęcie w poczet uczniów Technikum Pszczelarskiego.

Finał Ogólnopolskiego konkursu „Bliżej pszczół” odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 26-27 marca 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.kul.pl/KULmaUL