6 marca 2014

„Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”

swpsSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej zaprasza do udziału w projekcie Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szkoły, z którymi Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej nawiąże współpracę będą miały możliwość opracowania, wdrożenia oraz upowszechnienia innowacyjnego programu nauczania w zakresie matematyki. Innowacyjny i interdyscyplinarny program, metoda i materiały stanowią dla nauczycieli narzędzie, które znacznie poprawi skuteczność i ułatwi im pracę z uczniami. Udział w projekcie nie wiąże się ze strony szkół z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów.

 

Zgłoszenia szkół można przesyłać do dnia 31 marca 2014 r. na formularzu zgłoszeniowym dostępny pod tym adresem:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

tel.: /61/ 66 05 217 lub /61/ 85 84 331

e-mail: geogebra@swps.edu.pl

 

www.swps.pl/bpe zakładka „Jak skutecznie uczyć matematyki w gimnazjach?”