20 lipca 2017

Informacja dot. realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W związku z napływem niepokojących sygnałów dotyczących sposobu realizacji w 2017 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że wsparcie finansowe z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na realizacje programu.

Jeśli gimnazjum, które wnioskowało o wsparcie finansowe, od 1 września 2017 r. zostanie, np. włączone do szkoły podstawowej, to realizację programu przejmuje szkoła podstawowa. Do końca sierpnia 2017 r. wszystkie działania w ramach programu są realizowane przez gimnazjum, po 1 września 2017 r. – przez szkołę podstawową, w której nadal funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum. Te działania obejmują zarówno zakup książek do biblioteki szkolnej, jak i realizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

Obligowanie organów prowadzących i szkoły do dokonania zakupów książek w terminie do końca sierpnia 2017 r. nie ma uzasadnienia, podobnie jak zobowiązanie do zwracania niewykorzystanej w tym terminie dotacji.

W 2017 r. na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostało przeznaczonych 30 mln zł na zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Biorąc po uwagę fakt, że mamy kryzys czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, niezwykle ważne jest, by biblioteki szkolne wzbogaciły się o nowości wydawnicze, na których brak najbardziej narzekają młodzi czytelnicy. Wprowadzenie zmian strukturalnych w szkołach nie może być powodem rezygnacji z dotacji na zakup książek.