7 września 2017

Inauguracja Roku szkolnego 2017/2018 w województwie lubuskim

Dnia 4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Drezdenku odbyła się wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość w szkole poprzedzona zastała Mszą Świętą celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. bpa Tadeusza Lityńskiego w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku.

W uroczystości uczestniczyli Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, posłowie z województwa lubuskiego w osobach: Marek Ast, Jacek Kurzępa, Jarosław Porwich, licznie przybyli zaproszeni goście oraz dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły w Drezdenku, rodzice i oczywiście najważniejsi uczniowie.
Szkoła znajduje się w wyremontowanym obiekcie zespołu pałacowego przystosowanym na potrzeby wdrażania reformy edukacji. Jest bardzo dobrze wyposażona, posiada odpowiednie klasopracownie, dobre zaplecze sportowe, salę gimnastyczną, kompleks boisk, własną kuchnię i stołówkę. W szkole działa orkiestra dęta, zespół muzyki dawnej, Uczniowski Klub Sportowy, grupa Mażoretek. Uczniowie zdobywają liczne sukcesy i nagrody na konkursach wiedzy, artystycznych, sportowych.