14 marca 2022

Etap wojewódzki Konkursu Losy żołnierza 2021/2022

Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” odbędzie się 18 marca o 11:00 w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze (ul. Francuska 10).

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostali:

Aleksandra Karolina Mandziej Społeczna Szkoła Podstawowa Żary
Hubert Paweł Lichtański Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej Iłowa
Ignacy Jantas Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera Zielona Góra
Kacper  Gajda PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W ŻAGANIU  ŻAGAŃ
MAKSYMILIAN KLOCEK Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Żary
Maria Handzlik Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej Iłowa
Martyna Kaczmarek Zespół Szkół w Cybince Cybinka
Miłosz Czajka Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera Zielona Góra

Laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
Finalistami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.

Jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu III, tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu III, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony.

Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna w składzie: Jerzy Dutkiewicz – przewodniczący, Jolanta Stępkowska, Julian Szambelan, Krzysztof Słapczyński, Małgorzata Brodzińska kwalifikuje do etapu IV nie więcej niż 4 laureatów z największą liczbą zdobytych punktów z danego województwa, a w przypadku równej liczby zdobytych punktów przez więcej niż 4 uczestników, o bezpośrednim zakwalifikowaniu uczniów do etapu IV decydują:

  • wyniki osiągnięte w II etapie,
  • jeżeli wyniki osiągnięte w II etapie są identyczne, decydujące stają się wyniki etapu I,
  • jeżeli wyniki osiągnięte w I etapie też są identyczne, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danych uczniów do etapu IV podejmuje WKK po indywidualnych rozmowach z nimi.