5 kwietnia 2024

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2024

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje 5 kwietnia 2024 roku Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).
Celem DNTE jest popularyzacja w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą a w szkołach podstawowych, w szczególności, sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Adresatami przedsięwzięcia są dzieci, uczniowie, młodzież, rodzice i nauczyciele szkoły lub placówki.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy
1) przedszkola,
2) szkoły podstawowe, w szczególności w zakresie wykorzystywania w procesie kształcenia sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
3) szkoły ponadpodstawowe i placówki w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082.).

W związku z obchodami DNTE Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza „Konkurs na najciekawszą relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji”.

Przedszkola/szkoły zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu, uprzejmie prosimy do 15 kwietnia 2024 r. o rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=181846&newtest=Y&lang=pl.

Konkurs będzie rozgrywany w trzech kategoriach:
• przedszkola,
• szkoły podstawowe,
• szkoły ponadpodstawowe lub placówki oświatowe.

Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
1) zgłoszenie przez przedszkole, szkołę/placówkę organizacji wydarzenia DNTE,
2) zorganizowanie przez przedszkole, szkołę/placówkę wydarzenia jakim jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji,
3) przygotowanie przez przedszkole, szkołę/placówkę relacji z wydarzenia DNTE za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem: www.zpe.gov.pl,

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 30 kwietnia 2024 r. wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyłając na adres e-mailowy m.depta@ko-gorzow.edu.pl link do Relacji, wraz z metryczką zawierającą:
1) pełną nazwę przedszkola, szkoły/placówki – organizatora wydarzeń,
2) adres przedszkola, szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu),
3) imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora przedszkola, szkoły/placówki,
4) imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji,
5) adres mailowy do Relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie wydarzenia.

Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Załączniki

REGULAMIN DNTE 2024
Data: 2024-04-05, rozmiar: 32 KB