7 marca 2024

„Dzieci dzieciom – Dbam o siebie w sieci”

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałaniu wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 zgodnie z ustawą o Państwowej Komisji ma za zadanie prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej, w tym współdziałanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych podmiotów takich jak szkoły, uczelnie, placówki oświatowe i kulturalne. Podjęcie działań profilaktycznych jest efektywne tylko w ramach współpracy wszystkich środowisk, instytucji, których obowiązkiem jest dbanie o dobro dzieci.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, Państwowa Komisji ogłasza Konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: „Dzieci dzieciom – Dbam o siebie w sieci”, którego głównym celem jest promocja świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu i nowych technologii oraz kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za swoje postępowania w intemecie. Mając na względzie realizację tego celu, Państwowa Komisja zaprasza do kontynuacji wspólnych działań merytorycznych tym razem w ramach konkursu „Dzieci dzieciom – Dbam o siebie w sieci”.

Załączniki

Regulamin
Data: 2024-03-07, rozmiar: 42 KB