9 grudnia 2014

Dostępna ankieta dla szkółpodstawowych oraz gimnazjów

ankietaDyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych

 

W związku z zimową przerwą świąteczną, która w tym roku rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwała do 31 grudnia, a także możliwością ustalenia dni 2 i 5 stycznia 2015 r.– w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim – jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych prosimy o pobranie i udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe w elektronicznym systemie ankiet. Ankieta będzie aktywna do 17 grudnia 2014 r.

 

http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl