13 maja 2019

Diagnoza zapotrzebowania na pomoc stypendialną w województwie lubuskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury Społecznej planuje realizację projektu pozakonkursowego, który ma na celu podniesienie kluczowych kompetencji merytorycznych i społecznych uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas 7-8) oraz liceów. Wsparcie obejmie przede wszystkim pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Planowany termin rozpoczęcia projektu to druga połowa 2019 r. Jednym z kryteriów przyznawania stypendiów będzie wysoka ocena z wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.
Celem prowadzonego badania jest zebranie informacji o skali zapotrzebowania stypendialnego. Przygotowana ankieta (poniżej link), ma dostarczyć informacji dotyczących roku szkolnego 2017/2018, a zebrane dane są niezbędne do właściwego zorganizowania projektu.

Zachęcamy kadrę zarządzającą szkołą do wypełnienia ankiety.
Badanie ankietowe potrwa do 24 maja 2019 roku.
Ankieta tutaj: https://stypendialubuskie.webankieta.pl/

Podstawowe informacje o projekcie stypendialnym:
– planowany termin rozpoczęcia: 01.09.2019 r.,
– okres wsparcia dla jednego ucznia: max. 10 miesięcy/ rok szkolny,
– wysokość wsparcia stypendialnego dla uczniów:
• uczniowie szkół podstawowych: max. 500,00 zł/miesiąc
• uczniowie liceów: max.1000,00 zł/miesiąc,
– wynagrodzenie opiekuna ucznia szkoły podstawowej: śr. 300 zł/miesiąc,
– wynagrodzenie opiekuna ucznia szkoły licealnej: śr. 500 zł/miesiąc.