6 listopada 2012

Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum

cketSzanowni Państwo,

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuję, że zestawy zadań na diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich gimnazjum, o której przekazano informację w komunikacie z 27 września 2012 r., są przygotowane dla uczniów piszących arkusz standardowy (A1), jak również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (arkusze A4, A5, A6, A7, A8).

 

Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych 9 listopada br. zamieszczą w serwisach dla dyrektorów szkół wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia diagnozy, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w zestawach z języków obcych nowożytnych.


Dyrektorzy szkół, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie, będą mogli od 7 listopada br. odebrać w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej arkusze w piśmie Braille’a dla uczniów niewidomych.

Zalecamy, aby diagnoza została przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z zestawem zadań), dlatego też do komunikatu dołączono również informacje dotyczące

 

 sposobu kodowania zestawów zadań egzaminacyjnych

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.