31 lipca 2015

Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – dotacja celowa

men2Dyrektorzy szkół podstawowych,
Dyrektorzy gimnazjów

 

Przekazujemy w załączeniu list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, które przysługuje uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz uczniom klasy I gimnazjum. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i bieżące monitorowanie realizacji tego zadania. Jednocześnie prosimy dyrektorów szkół, którzy nie złożyli jeszcze do swojego organu prowadzącego informacji niezbędnych do uruchomienia dotacji celowej,  o jak najszybsze dopełnienie tej czynności.

 

Pobierz List Ministra Edukacji Narodowej