24 kwietnia 2013

Badanie – Identyfikacja zasobów edukacyjnych oraz potrzeb nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej

logo koSzanowni Państwo,

Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa lubuskiego

Departament Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki przygotowuje „Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej”.

 

 

Dla przygotowania ww. Planu konieczne jest sporządzenie rzetelnej identyfikacji kompetencji i zasobów. W tym celu opracowana została ankieta „Identyfikacja zasobów edukacyjnych oraz potrzeb nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej”. Uzyskane w ten sposób informacje będą stanowić podstawę do sporządzenia optymalnego programu działania na rzecz budowania w Polsce zasobów kadrowych dla energetyki jądrowej, a także pozwolą na, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami nauczycieli, zaplanowanie różnych form współpracy w wymiarze międzynarodowym, partnerstwa z przemysłem oraz partnerstwa z uczelniami.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie powyższej ankiety umieszczonej w elektronicznym Systemie Ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 10 maja 2013 r.

Dyrektorzy zespołów szkół proszeni są o wypełnienie ankiety (http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl) oddzielnie dla gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

 

 

W przypadku pytań uprzejmie proszę kontaktować się z Panią Mirosławą Patryką lub Panią Agnieszką Negadowską z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki,
tel. 22 693 45 03 lub 22 693 47 42

 

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:
starszy wizytator Alicja Górska – Wydział Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej
tel. 95 7255032 oraz a.gorska@ko-gorzow.edu.pl

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa