24 kwietnia 2013

Badanie – Identyfikacja zasobów edukacyjnych oraz potrzeb nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej

logo koSzanowni Państwo,

Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa lubuskiego

Departament Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki przygotowuje „Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej”.

 

 

Dla przygotowania ww. Planu konieczne jest sporządzenie rzetelnej identyfikacji kompetencji i zasobów. W tym celu opracowana została ankieta „Identyfikacja zasobów edukacyjnych oraz potrzeb nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej”. Uzyskane w ten sposób informacje będą stanowić podstawę do sporządzenia optymalnego programu działania na rzecz budowania w Polsce zasobów kadrowych dla energetyki jądrowej, a także pozwolą na, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami nauczycieli, zaplanowanie różnych form współpracy w wymiarze międzynarodowym, partnerstwa z przemysłem oraz partnerstwa z uczelniami.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie powyższej ankiety umieszczonej w elektronicznym Systemie Ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 10 maja 2013 r.

Dyrektorzy zespołów szkół proszeni są o wypełnienie ankiety (http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl) oddzielnie dla gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

 

 

W przypadku pytań uprzejmie proszę kontaktować się z Panią Mirosławą Patryką lub Panią Agnieszką Negadowską z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki,
tel. 22 693 45 03 lub 22 693 47 42

 

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:
starszy wizytator Alicja Górska – Wydział Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej
tel. 95 7255032 oraz a.gorska@ko-gorzow.edu.pl