30 listopada 2020

Badania naukowe nad edukacją muzyczną w czasach COVID-19 w klasach 1-3 oraz 4-7 szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki (MENiU) wyraziło zgodę na przeprowadzenie badań naukowych nad edukacją muzyczną w czasach COVID-19 w klasach 1-3 oraz 4-7 szkoły podstawowej.
Projekt naukowy realizuje dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Paweł Trzos, prof. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, w Bydgoszczy.

W celu przeprowadzenia ogólnopolskich anonimowych badań sondażowych na ww. temat wyodrębniono dwa niezależne linki kwestionariuszy ankiety online skierowanej do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli muzyki w klasach 4-7:

  1. Wczesna edukacja muzyczna w czasach pandemii Covid 19

Link do badania 1. (wczesna edukacja muzyczna, klasy 1-3)
http://www.ebadania.pl/83ab79bfd62166c1

(kwestionariusz ankiety online dotyczy realizacji zadań związanych z wczesną edukacją muzyczną w kontekście założeń podstawy programowej w czasie pandemii COVID 19 w klasach 1-3 szkoły podstawowej)

  1. Muzyka w szkole podstawowej w czasach pandemii COVID19.

Link do badania 2. (muzyka, klasy 4-7)
http://www.ebadania.pl/22c5992cabddd88e

(ankieta dotyczy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli muzyki w okresie tzw. lockdownu spowodowanego pandemią COVID 19, pytania dotyczą realizacji podstawy programowej z muzyki w klasach 4-7).

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Linki do badań są aktywne do końca grudnia 2020