15 maja 2024

Okrągły stół o prawach dziecka i prawach ucznia – zaproszenie

Wojewoda Lubuski Pan Marek Cebula wraz z Lubuskim Kuratorem Oświaty Panem Mariuszem Biniewskim organizują spotkanie okrągłego stołu, którego tematem będą prawa dziecka i prawa ucznia. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pani Moniki Horny-Cieślak. Jego celem głównym jest rozpowszechnienie wiedzy wśród młodzieży szkolnej o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia. Wydarzenie skierowane jest do zainteresowanych tematyką uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego.
6 maja 2024

Życzenia dla Maturzystów

  Bo zwyciężać mogą ci, co wierzą, że mogą. Wergiliusz Drodzy Maturzyści,   niebawem przystąpicie do egzaminu maturalnego, który jest symbolicznym podsumowaniem Waszej dotychczasowej edukacji. Niech jasny i otwarty umysł, lekkie pióro oraz odrobina szczęścia pozwolą Wam wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas ostatnich lat nauki. Przy tej okazji dziękuję Państwu Dyrektorom i Nauczycielom za wysiłek włożony w przygotowanie  młodzieży do egzaminu maturalnego.
21 maja 2024

Kampania #PlantHealth4Life – startujemy po zdrowe rośliny!

Informujemy, że 15 maja po raz drugi wystartowała kampania #PlantHealth4Life, która prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską (KE). W tegorocznej edycji uczestniczą 22 organizacje partnerskie działające w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku działania kampanii realizowane będą również w Polsce, a ich koordynatorem będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Celem kampanii, przebiegającej pod hasłem „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”, jest zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia roślin wśród mieszkańców Europy i wzbudzenie w nich poczucia zbiorowej odpowiedzialności za ich wspólne dobro.
21 maja 2024

Podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego „20 lat województwa lubuskiego w Unii Europejskiej”

  20 maja o godz. 11:00 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego „20 lat województwa lubuskiego w Unii Europejskiej”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie do organizatorów wpłynęło 801 prac, w tym 52 prace w ramach konkursu fotograficznego i 749 prac w ramach konkursu plastycznego. W trakcie uroczystości Wojewoda Lubuski Marek Cebula oraz Lubuski Kurator Oświaty Mariusz Biniewski wręczyli nagrody i dyplomy uczennicom i uczniom lubuskich szkół,
20 maja 2024

Konferencja naukowo-edukacyjna „Uczeń z trudnościami w uczeniu się, profilaktyka, terapia”

Na prośbę p. Katarzyny Pydyniak – przewodniczącej Zielonogórskiego Oddziału PTD Lubuski Kurator Oświaty – Mariusz Biniewski zaprasza na ogólnopolską konferencję naukowo-edukacyjną w trybie zdalnym „Uczeń z trudnościami w uczeniu się, profilaktyka, terapia”, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. Organizatorami konferencji jest Uniwersytet Zielonogórski.
20 maja 2024

Wyniki finału Lubuskiego Konkurs BRD 2023/2024

17 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej w Kargowej rozstrzygnięty został etap wojewódzki Lubuskiego Konkursu BRD 2023/2024. 37 uczniów szkół podstawowych woj. lubuskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki spośród ok. 7 000 uczestników konkursu, rywalizowało o tytuł laureata bądź finalisty Lubuskiego Konkursu BRD 2023/2024.
20 maja 2024

Ogólnopolska akcja „KOLOROWE ŚWIADECTWA” – kolorowy pasek na świadectwach szkolnych wszystkich uczniów

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą ogólnopolskiej akcji „Kolorowe świadectwa” , która została objęta patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty. Celem akcji jest docenienie wszystkich uczennic i uczniów za wysiłek, jaki ponieśli w ciągu ostatniego roku, za ich działania i różnorodne aktywności, za rozwój swoich zainteresowań i wartościowych inicjatyw. Kolorowy pasek na świadectwie to docenienie pozytywnej postawy uczennic i uczniów, ich zaangażowania i osiągnięć w różnych dziedzinach, nie tylko w nauce.
20 maja 2024

Konkurs „Psie troski. Droga do serca”

Fundacja Serce Świata organizuje konkurs na grę planszową „Psie troski. Droga do serca”.
Konkurs został objęty patronatem honorowym Minister Edukacji.
17 maja 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)” „Accessible School for All” (ASA)

Projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji. Projekt obejmuje część szkoleniową i część praktyczną. Bezpłatne szkolenia oparte są na nowatorskiej koncepcji „uczenia się w działaniu” przeznaczone dla nauczycieli specjalistów.