15 lipca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Szanowni Państwo Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: chemia, kształcenie zawodowe 2, język polski (szkoły ponadpodstawowe), pedagogika i pedagogika specjalna 1, historia i WOS, świetlica szkolna. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli wskazanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim ul.
1 lipca 2024
uszczuplone podstawy programowe

Uszczuplone podstawy programowe

Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
20 czerwca 2024

Ferie letnie 2024 – przydatne informacje

Zachęcamy do zapoznania się najważniejszymi informacjami dotyczącymi tegorocznych ferii letnich. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim życzy, aby tegoroczny wypoczynek letni dzieci i młodzieży był bezpieczny i obfitujący w pozytywne emocje dla jego uczestników. Ferie letnie to świetny czas na to, aby odpocząć po intensywnym czasie nauki. To możliwość rozwoju swoich pasji i nawiązywania relacji na żywo, a nie tych wirtualnych. Zachęcamy do aktywnego wypoczynku, wolnego od smartfonów i komputerów.
10 czerwca 2024

KONKURS: LUBUSKI LAS MOIM ŻYCIEM – EKOLOGIA WOKÓŁ MNIE

Lubuski Kurator Oświaty oraz Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie  ogłaszają konkurs fotograficzny skierowany do uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego, a także konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas 1 - 6  szkoły podstawowej województwa lubuskiego pt. „Lubuski las moim życiem – ekologia wokół mnie”.
22 lipca 2024

Standardy ochrony dzieci – wytyczne

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można już znaleźć materiały przygotowane przez Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich.
22 lipca 2024

Dołącz do Aktywnej Szkoły i twórz szkołę pełną sportu i dobrej energii!

Trwa nabór wniosków do projektu Aktywny do Kwadratu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ponad 7 000 szkół dołączyło do projektu, tworząc ponad 15 000 grup, które wypełnią boiska sportowymi aktywnościami! Zgłoszenia można przesyłać do końca lipca! Czym jest projekt Aktywny do Kwadratu? to pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych to ciekawe treningi z wykwalifikowaną kadrą sportową to zajęcia 1-3 razy w tygodniu dla klas IV i starszych oraz 1-2 razy w tygodniu dla klas I-III to możliwość rozwoju kompetencji prowadzących zajęcia w ramach Akademii Sportu Powszechnego Dowiedz się więcej o projekcie na https://www.aktywnaszkola.pl/ Bo W-F to za mało!
18 lipca 2024

(Portal) Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Absolwenci szkół podstawowych. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. uruchomiło na swoim serwerze platformę do wyszukiwania wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzonej rekrutacji. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, w których pozostały wolne miejsca.   https://ko-gorzow.edu.pl/miejsca
17 lipca 2024

Dodatkowe 20 milionów zł na program „Podróże z klasą”

Minister Edukacji Barbara Nowacka ogłosiła zwiększenie środków finansowych na I edycję programu „Podróże z klasą” o dodatkowe 20 milionów zł. Ponowne składanie przygotowanych wniosków będzie możliwe od 22 lipca od godz. 12:00.
15 lipca 2024

„Podróże z klasą” – lista dofinansowanych wycieczek podpisana

Minister Barbara Nowacka podpisała listę wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”. Pozytywnie rozpatrzono 2283 wnioski, które spełniły wymagania formalne przedsięwzięcia. Łącznie na wycieczkę pojedzie 81 259 uczniów. Podział na grupy wiekowe przedstawia się następująco:
– klasa I–III szkoły podstawowej: 14 938,
– klasa IV–VI szkoły podstawowej: 28 441,
– klasa VII–VIIII szkoły podstawowej: 25 689,
– szkoła ponadpodstawowa: 12 191. Liczba wycieczek objętych dofinansowaniem z podziałem na województwa –
12 lipca 2024

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie  w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu stanowią realizację tzw. „kamienia milowego” (numer porządkowy C9G) przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. W załącznikach do rozporządzenia określono minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) jakie zalecane są do stosowania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie w formie dziennej.