18 czerwca 2018

Administrator i inspektor danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim jest Mariusz Biniewski Lubuski Kurator Oświaty, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 957208412.

Inspektorem ochrony danych Lubuskiego Kuratora Oświaty jest Julian Szambelan tel. 95 725 50 22, j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl. Inspektor udziela informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Podstawowe przepisy:

 

Załączniki