11 lipca 2017

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikujemy linki do zaktualizowanych baz danych, przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html

  1. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_społeczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html

  1. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

  1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

  1. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_społecznej.html

  1. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno- edukacyjnych – baza danych 2017 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotkniętych_przemoca.html
  1. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

  1. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób
    i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0