7 marca, 2023

7 marca 2023

Spotkanie Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Właśnie dobiegło końca spotkanie uczniów z Hiszpanii, Irlandii z uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. Na cały tydzień zaplanowano mnóstwo wydarzeń, aktywności, lekcji czy zabaw. W tym czasie uczniowie poznawali tańce narodowe każdego z państw uczestniczących w tym spotkaniu. Poza tym uczyli się piosenki projektowej skomponowanej specjalnie na to spotkanie. Każdy dzień to dużo śmiechu, odkrywania czegoś nowego, poznawania się nawzajem. Wszystkie przygotowane przez nas działania miały na celu integrację uczestników.
7 marca 2023

III Nabór na kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki i również przed odwoławczą komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa lubuskiego W art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą powoływani przez przewodniczących składów orzekających w sprawach, w których rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie wobec nauczyciela kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu,
7 marca 2023

Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem pokoju zagadek i innych gier i zabaw.

ore
Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na szkolenie w języku niemieckim nt. Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem pokoju zagadek i innych gier i zabaw
15 kwietnia 2023 r.,  w godzinach 10:00-13:15 w Strefie Nauki, ul. Stefana Okrzei 5 w Sandomierzu.
7 marca 2023

Szkolenie online nt. „Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego”

ore
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na  szkolenie online nt. Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego  czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów
i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie
(w całości w języku francuskim) poprowadzi Emmanuel Zimmert, specjalista ds. współpracy dotyczącej języka francuskiego  w Danii, ekspert CAVILAM ds. narzędzi cyfrowych i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka francuskiego