8 listopada 2012

Zaproszenie na konferencję – projekt „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”

oreOśrodek Rozwoju Edukacji  zaprasza do udziału w konferencjach realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”.

 

 

 

Konferencje skierowane są do:

  •     pracowników JST, w tym do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, pracowników wydziałów i referatów oświaty, przewodniczących komisji oświaty, radnych uczestniczących w pracach komisji oświaty,
  •     pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół
  •     pracowników kuratoriów oświaty,
  •     dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych placówek oświatowych,
  •     pracowników organizacji pozarządowych działających na polu edukacji,
  •     pracowników instytucji wspomagających samorządy w realizacji zadań oświatowych,
  •     pracowników naukowych instytutów i uczelni wyższych
  •     innych osób, które czują się odpowiedzialne za jakość edukacji i chciałyby uzyskać merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu problematycznych kwestii oraz pragną rozwijać niezbędną wiedzę i umiejętności wspomagające ich aktywność.

 

Konferencje są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z czym udział w nich jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu do miejsca konferencji. W konferencjach może wziąć udział więcej niż jeden przedstawiciel danej jednostki.

 

Nabór na szkolenia:

Nabór na konferencje odbywa się w formie elektronicznej. Formularz rejestracji znaleźć można na stronie  www.ore.cwa.pl oraz stronie  www.rekrutacja.ore.edu.pl

Liczba miejsc jest ograniczona,  o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 

Kontakt:

Wszelkich informacji na temat konferencji udziela Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico”:  tel. 61 624 00 45 lub 71 735 13 66,  mail: kontakt@ore.cwa.pl

 

Załączniki

Informacja o szkoleniu

Zaproszenie na konferencję w Zielonej Górze