8 czerwca 2010

XI Lubuski Koncert Piosenki Religijnej TOTUS TUUS

Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na XI Lubuski Koncert Piosenki Religijnej TOTUS TUUS, poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest połączony z Festynem Parafialnym oraz Dniem Dziecka