8 czerwca 2010

Program stypendialny Fundacji „ORLEN-DAR SERCA”

dar_sercaZarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” ogłasza Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2010/2011. Jednym z najważniejszych celów, jakie w swojej działalności stawia sobie Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”, jest pomoc młodzieży w zdobyciu wykształcenia, w realizacji swoich pasji i marzeń. Ten cel fundacja realizuje już od 5 lat poprzez fundacyjne programy stypendialne. Stypendystami Fundacji było dotychczas 272 uczniów i 97 studentów. Wielu z nich korzystało z tych stypendiów przez więcej niż jeden rok.

 

W obecnym roku szkolnym w programie uczniowskich stypendiów ogólnopolskich uczestniczy 66 stypendystów. W roku szkolnym 2010/2011 Fundacja przewiduje przyznać ok. 100 stypendiów. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Wybór ma charakter konkursu, z uwzględnieniem możliwości finansowych Fundacji.

 

Wymagania Fundacji w stosunku do kandydatów na stypendystów są wskazane w Regulaminie stypendialnym.

 

Szczegółowe informacje o tym, jak zostać stypendystą i wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.orlendarserca.pl

pod linkiem http://www.orlendarserca.pl/index.php?page=fundusz_stypendialny