25 czerwca 2018

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół w Cybince odbyło się wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk oraz nauczyciele, pracownicy oświaty, uczniowie i ich rodzice

Podczas uroczystości zaproszeni goście złożyli gratulacje i podziękowania wszystkim lubuskim nauczycielom za zaangażowanie, sumienną pracę dydaktyczno – wychowawczą w minionym roku szkolnym oraz troskę o rozwój dzieci i młodzieży. Wojewoda podziękował również Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty i pracownikom kuratorium za intensywną  pracę podczas wdrażania reformy edukacji. Uczniowie otrzymali nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce oraz w sporcie i życzenia udanego, bezpiecznego letniego odpoczynku.

Uroczystość została zorganizowana dzięki życzliwości Burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Cybince Wioletty Łozowskiej.

 

zakończenie roku szkolnego
zakończenie roku szkolnego
zakończenie roku szkolnego
zakończenie roku szkolnego
zakończenie roku szkolnego
zakończenie roku szkolnego
zakończenie roku szkolnego
zakończenie roku szkolnego
zakończenie roku szkolnego
zakończenie roku szkolnego