21 listopada 2019

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędzie się 9 grudnia 2019 r., o godz. 11.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Sikorskiego 107.

Do udziału w uroczystości zapraszamy stypendystów wraz z opiekunami. Dyrektorów szkół prosimy o umożliwienie uczniom udziału w uroczystości. Prezes Rady Ministrów przyznał swoje Stypendium na rok szkolny 2019/2020 najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubuskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 106 uczniów.