frse

3 marca 2020

Spotkania informacyjne w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE.

fundacja rozwoju systemu edukacji
W ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE, funkcjonującego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, w dniach 25 i 26 lutego 2020 r., odbyły się dwa spotkania informacyjne, skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Spotkania dotyczyły aplikowania w programie Erasmus+ w bieżącym roku oraz oferty edukacyjnej Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a w szczególności projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.